Cena řezání přesílené kulatiny

Cenu za řezání přesílené kulatiny stanovujeme zejména podle množství m3 a složitosti pořezu. Jedná se často o unikátní kmeny či přesílenou kulatinu vysokého stáří, proto věnujeme zpracování dřeva veškerou péči.

Základní cena pořezu přesílené kulatiny

Cena za 1m3: od 2000 Kč

Jaké faktory mohou ovlivnit konečnou cenu?

  • množství m3,
  • složitost pořezu,
  • doprava,
  • přistavení katru na místo.