Řezání přesílené kulatiny u klienta

Řezání přesílené kulatiny novou pásovou pilou Wood Mizer LX 250.